Activiteiten

We organiseren zowel activiteiten die het hele jaar doorlopen en een vrije inloop hebben, als cursussen en individuele trajecten waarvoor je een aantal keer per jaar kan instromen.

Al deze activiteiten vinden plaats in de buurthuizen en thuissituatie als het kan en via videobellen als dit gewenst is. We volgen de richtlijnen van de RIVM en van de gemeente Amsterdam.

Activiteiten die het hele jaar doorlopen

Maandelijks organiseren wij een informatiebijeenkomst in buurthuis Holendrecht en in buurthuis Bonte Kraai, speciaal voor mantelzorgers en voor ouders van een kind met een beperking. Het uitwisselen van tips, ervaringen, het elkaar steunen en gezelligheid, staan hierbij centraal. Er zijn al veel vriendschappen ontstaan! Ook nodigen we regelmatig een deskundige uit die informatie verstrekt over een onderwerp waar behoefte aan is.

In het buurthuis Bonte Kraai houden wij elke dinsdagochtend een spreekuur. Tijdens het spreekuur helpen we met praktische vragen, formulieren, bellen met instanties, doorverwijzing en ergonomisch advies rond de verzorging van de naaste. Ook bieden we een luisterend oor. Daarnaast hebben we aandacht voor de ontspanning en ontwikkeling van de mantelzorger zelf. Bij pijn en spanningsklachten krijgen mantelzorgers een professionele stoelmassage en advies voor thuis. Alleen op afspraak! (telefonisch bij Mira)

02-My-Village-60x80-50-300x239

Cursussen

Groepscursus: De zorg voor een kind met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand kan zwaar zijn. Zeker voor (alleenstaande) ouders die naar Nederland gemigreerd of gevlucht zijn.

In een cursus van 12 bijeenkomsten leren wij ouders om de wegen naar instanties en lokale initiatieven te vinden, om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen en om op de ontwikkeling van hun kind af te stemmen. Er worden onderling buddy paren gevormd, om elkaar blijvend te ondersteunen en vereenzaming tegen te gaan. Er is tijdens de bijeenkomsten veel aandacht voor plezier en ontspanning en voor een gezonde leefstijl.

Er zijn reeds 2 groepen gestart. Na de zomervakantie gaan we met nieuwe groepen starten. Er kan al aangemeld worden! (Ook door hulpverleners).

Ouder Kind Massage:

Ouder- kind massage speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen (0-7 jaar) met (symptomen van) autisme, slechte hechting, vertraagde ontwikkeling en/ of prikkelverwerkingsproblemen.

De cursus bestaat uit een gezamenlijke groepsles en individuele huisbezoeken of videosessies om de massage aan te passen aan de beperking, behoeften en ontwikkelingsniveau van het kind. Dit doen we door middel van een wetenschappelijk getoetste methode. Ouders leren om de massagemethode thuis bij hun kind toe te passen, voor 15 minuten per dag voor 5 maanden.

Ook leren we de ouders om zelf te ontspannen door middel van oefeningen.

De voortgang en ontwikkeling van de kinderen wordt bij 20 kinderen bijgehouden, om het effect van de ouder kind massage vast te kunnen leggen. Wanneer een kind in de doelgroep valt is er nog ruimte voor (gratis) deelname, mits de ouders willen meewerken aan een klein onderzoekje en dagelijks kort met hun kind willen oefenen. Voor meer uitleg zie Qigong Sensory Treatment. Aanmelden kan nog!

Ouder Peuter gym

Dit is een groepsactiviteit voor jonge kinderen en hun ouders. Het is speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/ of een beperking. Tijdens de gym wordt aandacht besteed aan de motorische-, taal-, en sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders leren oefeningen en liedjes die ze thuis kunnen herhalen en ze krijgen informatie over de (voor)school.