Stichting

Stichting Hand in Hand begeleiding heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel: Het vergroten van de participatie, zelfredzaamheid en draagkracht van migrantenfamilies met een kind met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. het aanbieden van gratis spreekuren die voor iedereen toegankelijk zijn (ook voor mensen zonder verblijfsvergunning of zorgverzekering);
  2.  activiteiten voor ouders en verzorgers van een kind met een beperking, ontwikkelingsachterstand en/of chronische ziekte; en
  3. het betrekken van vrijwilligers en rolmodellen uit verschillende sociale gemeenschappen (zoals migrantenverenigingen, kerk, lokale tv en radio stations) bij onze activiteiten om zoveel mogelijk kennis en informatie te verspreiden en mensen te bereiken.

Stichting Hand in Hand begeleiding bestaat uit een onafhankelijk bestuur, 2 projectleiders en ervaringsdeskundige ouders & mantelzorgers.

Stichting Hand in Hand begeleiding staat geregistreerd onder RSIN nummer 860152789 en KvK nummer 75124661. De stichting heeft een ANBI status. Het rekeningnummer is NL90TRIO0788788159.

Het postadres is: Engelandlaan 592, 2034 HA Haarlem.

Het bestuur bestaat uit: H. Heijboer (voorzitter), M.van Midde (secretaris) en M.Zijlstra (penningmeester). Zij ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Projectleiders zijn Claartje Berkhout en Mira Warmerdam. Zij coördineren de activiteiten en voeren het mede uit. Het bestuur en ervaringsdeskundige ouders en verzorgers adviseren en zien toe op de uitvoer.

Beleidsplan en Jaarrekening;

Beleidsplan 2022 2023 Stichting Hand in Hand

Jaarrekening 2022

De activiteiten van Stichting Hand in Hand begeleiding worden mogelijk gemaakt door: