Hand in Hand

Hand in Hand biedt specialistische begeleiding aan gezinnen met een kind met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand, en aan mantelzorgers.

Deze begeleiding vindt plaats in Amsterdam Zuidoost, zowel in groepsverband als individueel. Je kunt meedoen met onze wekelijkse cursus, ouder en mantelzorgbijeenkomsten of naar ons spreekuur in Buurthuis Bonte Kraai komen (zie de zijbalk voor de eerstvolgende bijeenkomst).

Ons doel is dat zowel het kind als de ouder zich sterk, veilig en in balans voelen en de kans krijgen om zich te ontwikkelen. We helpen je met advies, tips, een luisterend oor, oefeningen, en leuke gezellige bijeenkomsten. Je zult ouders en mantelzorgers in dezelfde situatie treffen, en je gesteund voelen door de ervaring en tips van de anderen.

DSC_8861[2]

Specialisme: Hand in Hand is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening en bezit veel medische en pedagogische kennis over het ondersteunen van kinderen met verschillende soorten beperkingen en aandoeningen.

In Amsterdam Zuidoost heeft Hand in Hand een goede samenwerking met huisartsen, het AMC, (voor)scholen, MEE Amstel & Zaan, Ouder en Kind teams, buurtteams, MOC ‘t Kabouterhuis en Markant.

Dankzij onze brede kennis, ervaring en goede contacten in de wijk kunnen wij de (vaak geïsoleerde) migrantengezinnen met een kind met een beperking of ernstige chronische ziekte goed ondersteunen. Wij zijn in staat om snel de gezinssituatie en hulpbehoefte te analyseren en goed aan te sluiten op de hulpvraag van het gezin.

Hand in Hand streeft er met het gezin naar dat:

  • De ouder(s) een warme, fijne, veilige band kunnen opbouwen met hun kind en weten aan te sluiten op zijn of haar mogelijkheden en behoeftes.
  • De ouder(s) en mantelzorgers zich gesteund voelen door hun omgeving en hun draagkracht wordt vergroot.
  • De ouder(s) en mantelzorgers lokale initiatieven in de buurt leren kennen en meer sociale contacten opdoen.
  • Het kind gestimuleerd wordt in de ontwikkeling, geen overvraging maar ook geen ondervraging. Het kind voelt zich veilig en ‘zit lekker in z’n vel’.
  • Er veel aandacht is voor een goede communicatie tussen ouder en kind, en tussen gezin en school.
  • We helpen bij aanpassingen van de leefstijl, bijvoorbeeld bij het opvolgen van leefstijladviezen van medici en het aanpassen van het dag- en nachtritme

De ondersteuning van Hand in Hand is zowel preventief als oplossingsgericht.

Voor meer informatie; zie de pagina methodiek.