Hand in Hand

Hand in Hand biedt specialistische begeleiding aan gezinnen met een kind met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand en aan mantelzorgers.

Deze begeleiding bieden we zowel in groepsverband als individueel, door middel van een cursus, bijeenkomsten, spreekuur en ondersteuning thuis. We vinden het belangrijk dat zowel het kind als de ouder zich sterk, veilig en in balans voelen en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Hand in Hand werkt in Amsterdam Zuidoost.

DSC_8861[2]

Specialisme

Hand in Hand is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening en bezit veel (medische en pedagogische) kennis over de begeleiding aan kinderen met verschillende soorten beperkingen en chronische ziektes. In Amsterdam Zuidoost heeft Hand in Hand een goede samenwerking met huisartsen, het AMC, (voor)scholen,MEE, Ouder en Kind teams, Samen Doen, MOC ‘t Kabouterhuis en Markant.

Dankzij onze brede kennis, ervaring en goede contacten in de wijk kunnen wij de (vaak geïsoleerde) migrantengezinnen met een kind met een beperking of ernstige chronische ziekte goed ondersteunen. Wij zijn in staat om snel de gezinssituatie en hulpbehoefte te analyseren en goed aan te sluiten op de hulpvraag van het gezin.

Hand in Hand streeft er met het gezin naar dat:

  • De ouder(s) een warme, fijne, veilige band kunnen opbouwen met hun kind en weten aan te sluiten op zijn of haar mogelijkheden en behoeftes.
  • De ouder(s) en mantelzorgers zich gesteund voelen door hun omgeving en hun draagkracht wordt vergroot.
  • De ouder(s) en mantelzorgers lokale initiatieven in de buurt leren kennen en meer sociale contacten opdoen.
  • Het kind gestimuleerd wordt in de ontwikkeling, geen overvraging maar ook geen ondervraging. Het kind voelt zich veilig en ‘zit lekker in z’n vel’.
  • Er veel aandacht is voor een goede communicatie tussen ouder en kind, en tussen gezin en school.
  • We helpen bij aanpassingen van de leefstijl, bijvoorbeeld bij het opvolgen van leefstijladviezen van medici en het aanpassen van het dag- en nachtritme

De ondersteuning van Hand in Hand is zowel oplossingsgericht als preventief.

Voor meer informatie; zie de pagina methodiek.