Aanmelding

Aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Mira Warmerdam of met Claartje Berkhout.

Wij werken op aanvraag van huisartsen, ziekenhuizen, Ouder Kind Teams en Samen Doen Teams, maar ouders kunnen zich ook zelf aanmelden! Er zijn in 2020 geen kosten verbonden aan de activiteiten, maar we vragen wel om een actieve deelname.

Gezinnen met een kind zonder verblijfsdocument of ziektekostenverzekering kunnen voor korte hulpvragen ook gebruik maken van onze hulpverlening. Graag vooraf telefonisch overleg om een afspraak te maken voor het spreekuur.

Heeft u andere vragen, bijvoorbeeld om mee te denken over een casus, neem dan contact met ons op.

Rechten, plichten en privacy voor cliënten

Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden lezen;

Je rechten, plichten en privacy