Methodiek

Uniek aan onze aanpak is de combinatie van een transculturele,‭ contextuele ‬en oplossingsgerichte benadering. Op deze pagina zullen wij de methodiek toelichten.

De kennis en vaardigheden die wij aan ouders overdragen, zijn er altijd op gericht om een ouder beter in zijn of haar vel te doen komen, zelfredzamer te worden en meer overzicht over de situatie te krijgen.

Naast de cliënt wordt, indien gewenst, zijn of haar netwerk en de familie betrokken. We maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande hulpbronnen, en helpen het gezin om een stabiele basis te creëren.

image[1]

We richten onze aandacht op het vergroten van het sociale netwerk en het delen van ervaringen en kennis door de ouders onderling. Dit doen wij binnen onze groepsactiviteiten. Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid door middel van het aanleren en oefenen van vaardigheden‭ en het leren kennen van passende voorzieningen en initiatieven in de buurt.

Ons doel is dat ouders zich ontspannen en daadkrachtig voelen en hun kinderen (weer) een veilige en zorgzame omgeving kunnen bieden, terwijl ze hun eigen cultuur, gewoontes en achtergrond behouden.

Wij werken met de volgende methodieken:DSC_8934[2]

Beschermjassen: Beschermjassen is een vorm van transculturele hulp aan families waarbij veel aandacht wordt besteed aan de gewoontes uit het land van herkomst, zoals tradities, rituelen, het landschap, geuren, de geschiedenis en het eten. Die zijn vaak voor een groot deel verdwenen of vergeten, maar bieden juist veel steun om je in een nieuwe omgeving prettiger en veiliger te voelen. Ook richten wij ons op ideeën en oplossingen vanuit de cliënt en zijn netwerk om de situatie te verbeteren. Zij weten vaak het beste hoe de situatie verbeterd kan worden. Verder kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een genogram of levenslijn.

Oplossingsgerichte behandeling (IAG): De situatie zoals de cliënt die wenst is het uitgangspunt. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven. Hierbij zal bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een toekomstplan, en indien van toepassing ook van pictogrammen en andere visuele hulpmiddelen.

In ons dagelijks leven nemen ons werk, de school/opleiding en ons (familie)netwerk een belangrijke rol in.  In het hele proces zullen wij hier veel aandacht aan besteden en kijken waar mogelijkheden liggen om de situatie te verbeteren.

We zijn (onder andere) geschoold in Ergotherapie, Qigong Sensory Treatment, verschillende Spelvormen, Massagetherapie (ook Heppie massage) en Peutergym & Peuterdans voor kinderen met een beperking en ontwikkelingsachterstand.