Qigong Sensorische Therapie (QST)

Qigong (spreek uit: tsjie-koeng) is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast om mensen te helpen hun gezondheid te verbeteren en te herstellen van ziekte.

Qigong Sensorische Therapie [QST] is gericht op de acupressuurpunten en meridianen op het lichaam. QST bestaat uit een serie van 12 technieken die de bloed- en energiecirculatie van het kind verbetert en helpt bij de verwerking van zintuiglijke prikkels. Het is een behandeling van sensorische problemen en/ of overprikkeling van de zintuigen. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen met autisme en ADHD, maar voor elk kind goed wat sensorische problemen ervaart.

Het behandeltraject: tijdens de behandelingen werken de therapeut en de ouder(s) samen bij het geven van de massage aan het kind. De therapeut onderzoekt hoe massage zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van het kind en traint de ouder(s) vervolgens in het geven van een korte, eenvoudige en speciaal op het kind aangepaste vorm van de massage. De ouder past deze massage routine dan dagelijks toe op een vast moment van de dag, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Deze routine wordt gedurende de opvolgende behandelingen aangepast aan de veranderende behoeften van het kind.

Door de dagelijkse massage thuis is er een spoedige en zichtbare vooruitgang in de ontwikkeling van het kind en wordt de ouder kind relatie versterkt. Daarnaast krijgt de ouder informatie mee, zoals voedingsadvies bij autisme & ADHD en tips om het kind te helpen om tot rust te komen tijdens een woede aanval of meltdown.

Resultaten zijn vaak al zichtbaar binnen 30 dagen. Kinderen gaan beter slapen, beter eten en hebben minder moeite met verandering en minder moeite met communicatie. Er komt bij de kinderen meer ruimte voor ontwikkeling omdat hun zenuwstelsel meer tot rust komt. Ze zitten beter in hun vel en geleidelijk aan komen er dan andere verbeteringen bij zoals minder meltdowns en/of woede aanvallen, een beter reactie vermogen, meer aandacht en een betere concentratie.

Qigong Sensorische Therapie geeft ouders een middel om zelf hun kind te helpen. Bovendien geven veel ouders aan dat ze een sterkere band met hun kind ontwikkelen en dat de dagelijkse massage voor henzelf een moment van rust wordt.

Hand in Hand biedt de Qigong Sensorische Therapie aan als een behandeltraject van 10 weken. Dit traject begint met een uitgebreide intake en met het meten van de startsituatie, zodat veranderingen goed te zien zijn. De ouder(s) krijgen vervolgens een workshop om de massage aan te leren en op elkaar te oefenen.

In de weken erna zullen we samen de massage gaan aanpassen aan de behoeftes en mogelijkheden van het kind, dit zal gedurende de behandelingen steeds aangepast worden aan de vooruitgang die het kind doormaakt. Ouder en kind zijn welkom in de praktijk in Arnhem of Mira kan op huisbezoek komen in Amsterdam of Arnhem.

Een deel van de coaching kan ook op afstand via videobellen.

Ook zal er (indien gewenst) aandacht zijn voor het vergroten van ontspanning en verminderen van stress van de ouder en kan er tussen de behandelingen door advies gevraagd worden via mail of whatsapp.

Praktische informatie en tarieven:

 • Kennismaking (via videobellen of in de praktijk): gratis
 • Intake & Oudertraining ( gemiddeld 3 uur): 180 euro (inclusief materiaal).
 • 10 wekelijkse sessies: in totaal 600 euro. In deze periode kan ook tussen de sessies ondersteuning worden gevraagd.

Vergoeding: afhankelijk van uw verzekering kan dit via (kinder) ergotherapie, natuurgeneeskundige therapie of via een PGB (deels) vergoed worden.

Locatie: Therapeutencentrum de Sterrenberg

Tooropstraat 43
6813 KS Arnhem

Meer informatie en wetenschappelijk onderzoek:

Wetenschappelijk onderzoek
In 15 studies die sinds 2005 zijn uitgevoerd bij gezinnen met jonge kinderen, werd aangetoond dat QST massage positieve resultaten geeft op vier belangrijke ontwikkelingsgebieden.

Na vijf maanden behandeling:

 • Het gedrag verbetert met 32%; receptieve taalbeheersing verbetert; het autisme wordt minder ernstig
 • Ouderstress daalt met 44%
 • De tastzin verbetert met 49%; sensorische informatieverwerkingsproblemen verbeteren met 38%
 • Kinderen zijn beter in staat tot communicatie, nemen meer deel aan het gezinsleven en kunnen zich beter concentreren in de klas.

Na 2 jaar behandeling:

 • Gemiddeld nam de ernst van het autisme met 44% af
 • Eén op de vier kinderen bewoog van het autisme spectrum af
 • Er was 100% herstel van het tastgevoel

Uit een studie ter evaluatie van de behandeling bij kinderen van 6-11 jaar blijkt dat vergelijkbare resultaten bij oudere kinderen mogelijk zijn.

Het Qigong Sensorische Therapie massageprogramma dat ontwikkeld werd door het QSTI op basis van eeuwenoude Oosterse praktijken, heeft met succes sinds 2003 al meer dan duizend kinderen behandeld in de Verenigde Staten. QST is een doorbraak in de behandeling van autisme:

 1. het is een behandeling die vooruitgang helpt te bewerkstellingen bij alle veelvoorkomende symptomen van autisme: – gedrags-, taal en zintuiglijke problemen en ook voor een grote vermindering van ouderstress zorgt.
 2. het is een behandeling met een constante doeltreffendheid voor kinderen met zowel ernstige, matige als milde autistische problemen. 
 3. het is een behandeling die effectief de sensorische handicap bij autisme vermindert.

Voor meer informatie en onderzoeksresultaten, zie https://www.qsti.org/published-studies/