Qigong Sensorische Therapie (QST)

Qigong (spreek uit: tsjie-koeng) is een tak van de Chinese Geneeskunde die reeds duizenden jaren bestaat en mensen helpt te herstellen van ziekte en hun gezondheid verbetert. Qigong oefeningen en protocollen worden voor zeer diverse en specifieke klachten ontwikkeld, waaronder voor sensorische problemen bij Autisme en ADHD.

Kinderen op het autisme spectrum vermijden vaak aanraking en oogcontact, hebben moeite met zelfregulatie, slapen, eten, met verbinding maken en communicatie met anderen, met focus en leren.

Onderzoek toont aan dat de Qigong Sensorische massage deze problemen kan keren en zo de ernst van de gerelateerde symptomen bij autisme vermindert. Het is een behandeling van sensorische problemen en over (of onder-) prikkeling van de zintuigen. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen met autisme en ADHD, maar voor elk kind goed wat sensorische problemen ervaart. Bovendien biedt het ouders een manier om hun kind te helpen.

Het behandeltraject: tijdens de behandelingen werken de therapeut en de ouder(s) samen bij het geven van de massage aan het kind. De therapeut onderzoekt hoe massage zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van het kind en traint de ouder(s) vervolgens in het geven van een korte, eenvoudige en speciaal op het kind aangepaste vorm van de massage.

Gedurende vijf maanden geven ouders hun kind dagelijks deze massage. Het is niet ingewikkeld en duurt ongeveer 15 minuten per keer. Kinderen gaan de massage fijn vinden en er na een tijdje zelf om vragen. Deze routine wordt gedurende de opvolgende behandelingen aangepast aan de veranderende behoeften van het kind.

Door de dagelijkse massage thuis is er een spoedige en zichtbare vooruitgang in de ontwikkeling van het kind en wordt de ouder kind relatie versterkt. Daarnaast krijgt de ouder informatie mee, zoals voedingsadvies bij autisme & ADHD en tips om het kind te helpen om tot rust te komen tijdens een woede aanval of meltdown.

Resultaten zijn vaak al zichtbaar binnen 30 dagen. Kinderen gaan beter slapen, beter eten en krijgen minder moeite met verandering en communicatie. Er komt bij de kinderen meer ruimte voor ontwikkeling omdat hun zenuwstelsel meer tot rust komt. Ze zitten beter in hun vel en geleidelijk aan komen er andere verbeteringen bij, zoals minder meltdowns en/of woede aanvallen, een beter reactie vermogen, meer aandacht en een betere concentratie.

Qigong Sensorische Therapie geeft ouders een middel om zelf hun kind te helpen. Bovendien geven veel ouders aan dat ze een sterkere band met hun kind ontwikkelen en dat de dagelijkse massage voor henzelf een moment van rust wordt.

Hand in Hand biedt de Qigong Sensorische Therapie aan als een behandeltraject van 10 weken. Dit traject begint met een uitgebreide intake en met het meten van de startsituatie, zodat veranderingen goed te zien zijn. De ouder(s) krijgen vervolgens een workshop om de massage aan te leren en op elkaar te oefenen. Gemiddeld zijn er 10 behandelingen nodig in een periode van 5- 6 maanden. Tussendoor en na afloop vindt ook een meting plaats zodat de vooruitgang in kaart wordt gebracht.

Praktische informatie en tarieven:

 • Kennismaking (via videobellen of in de praktijk): gratis
 • Intake & Oudertraining ( gemiddeld 2-3 uur): 180 euro (inclusief materiaal).
 • 10 wekelijkse sessies van maximaal een uur: 65 euro per keer, in totaal 650 euro. In deze periode kan ook tussen de sessies ondersteuning worden gevraagd.

Vergoeding: afhankelijk van uw verzekering kan dit via (kinder) ergotherapie, massagetherapie of natuurgeneeskundige therapie vergoed worden, meestal voor 40 euro per sessie. Ook via PGB zijn er soms mogelijkheden.

U heeft dan mogelijk de volgende informatie nodig:
AGB code praktijk: 90091504. AGB code persoonlijk: 90114520 (Manuele geneeskunde). AGB code voor Ergotherapie: 88103197. Ik val onder de Complementair Kwaliteitstherapeuten, met prestatiecode 24017 (massagetherapie) en 24005 (natuurgeneeskundige therapie). Ook ben ik aangesloten bij beroepsvereniging RBCZ.

Locatie: Therapeutencentrum de Sterrenberg, 1e verdieping kamer 2. Tooropstraat 43
6813 KS Arnhem

Meer informatie en wetenschappelijk onderzoek:

Wetenschappelijk onderzoek
In 15 studies die sinds 2005 zijn uitgevoerd bij gezinnen met jonge kinderen, werd aangetoond dat QST massage positieve resultaten geeft op vier belangrijke ontwikkelingsgebieden.

Na vijf maanden behandeling:

 • Het gedrag verbetert met 32%; receptieve taalbeheersing verbetert; het autisme wordt minder ernstig
 • Ouderstress daalt met 44%
 • De tastzin verbetert met 49%; sensorische informatieverwerkingsproblemen verbeteren met 38%
 • Kinderen zijn beter in staat tot communicatie, nemen meer deel aan het gezinsleven en kunnen zich beter concentreren in de klas.

Na 2 jaar behandeling:

 • Gemiddeld nam de ernst van het autisme met 44% af
 • Eén op de vier kinderen bewoog van het autisme spectrum af
 • Er was 100% herstel van het tastgevoel

Uit een studie ter evaluatie van de behandeling bij kinderen van 6-11 jaar blijkt dat vergelijkbare resultaten bij oudere kinderen mogelijk zijn.

Het Qigong Sensorische Therapie massageprogramma dat ontwikkeld werd door het QSTI op basis van eeuwenoude Oosterse praktijken, heeft met succes sinds 2003 al meer dan duizend kinderen behandeld in de Verenigde Staten. QST is een doorbraak in de behandeling van autisme:

 1. het is een behandeling die vooruitgang helpt te bewerkstellingen bij alle veelvoorkomende symptomen van autisme: – gedrags-, taal en zintuiglijke problemen en ook voor een grote vermindering van ouderstress zorgt.
 2. het is een behandeling met een constante doeltreffendheid voor kinderen met zowel ernstige, matige als milde autistische problemen. 
 3. het is een behandeling die effectief de sensorische handicap bij autisme vermindert.

Voor meer informatie en onderzoeksresultaten, zie https://www.qsti.org/published-studies/