Qigong Sensorische Therapie (QST)

De ontwikkelingsachterstand bij kinderen met (symptomen van) autisme gaat vaak gepaard met een sensorisch zenuwstelsel dat uit balans is. De tastzin, ogen, oren en neus verwerken informatie niet zoals dat bij de andere leden van het gezin gebeurt. Aanraking, geuren, licht en geluiden kunnen heel anders worden waargenomen.

Dingen die goed zouden moeten voelen (een hand of knuffel krijgen) voelen onaangenaam of pijnlijk en zaken die juist pijn zouden moeten doen (bv ergens aan stoten, vallen, ergens aan branden) doen geen pijn.

Omdat de zintuigen uit balans zijn, werken ze niet optimaal samen. Dit kan een kind veel stress en spanning geven en heel erg moe maken.

Voor een kind met autisme kan het moeilijk zijn om één stem of gezicht te onderscheiden uit een zee van andere geluiden en mogelijkheden. Dan kost het veel bewuste aandacht om iemands gezicht en stem te herkennen, aan te kijken en te luisteren. Een veelvoorkomend kenmerk van autisme, het gebrek aan oogcontact en communicatie, komt dan ook voort uit een sensorisch zenuwstelsel dat niet werkt zoals het zou moeten.

Het eerste zintuig wat een jong kind ontwikkelt is de tastzin. Vanuit hier leer je. Bovendien, wanneer een aanraking van de ouder niet fijn of troostend voelt, zal een kind minder een veilige basis ervaren van waaruit het zich sociaal kan ontwikkelen.

Qigong Sensorische Therapie (QST) helpt kinderen om een normaal gevoel van aanraking te krijgen en tot ontspanning te komen. Het is een rustgevende massage behandeling die ouders 15 minuten per dag uitvoeren over een periode van minimaal 5 maanden. Het wordt op een vast moment op de dag gegeven over de kleding heen. Resultaten zijn vaak al zichtbaar binnen 30 dagen. De massage geeft kinderen toegang tot een meer normale ontwikkeling, helpt hen zich behaaglijker te voelen en zich meer te verbinden met anderen.

Hand in Hand biedt de Qigong Sensorische Therapie aan als oudercursus van 10 weken. De ouder(s) krijgen een workshop om de massage aan te leren en op elkaar te oefenen. In de weken erna zullen we samen de massage gaan aanpassen aan de behoeftes en mogelijkheden van het kind. Afhankelijk van de symptomen en hoe snel een ouder het oppakt, zullen we samen kijken hoeveel huisbezoeken er nodig zijn. Een deel van de coaching kan ook op afstand via videobellen.

Er zal aandacht zijn voor het vergroten van ontspanning en verminderen van stress van de ouder. Voor en eindsituatie zullen worden vastgelegd, om te meten of er vooruitgang is.

Wetenschappelijk onderzoek
In 15 studies die sinds 2005 zijn uitgevoerd bij gezinnen met jonge kinderen, werd aangetoond dat QST massage positieve resultaten geeft op vier belangrijke ontwikkelingsgebieden.

Na vijf maanden behandeling:

  • Het gedrag verbetert met 32%; receptieve taalbeheersing verbetert; het autisme wordt minder ernstig
  • Ouderstress (een maat voor de moeilijkheidsgraad van opvoeden) daalt met 44%
  • De tastzin verbetert met 49%; sensorische informatieverwerkingsproblemen verbeteren met 38%
  • Kinderen worden meer aanhankelijk, nemen meer deel aan het gezinsleven en zijn meer ontvankelijk in het klaslokaal.

Na 2 jaar behandeling:

  • Gemiddeld nam de ernst van het autisme met 44% af
  • Eén op de vier kinderen bewoog van het autisme spectrum af
  • Er was 100% herstel van het tastgevoel

Uit een studie ter evaluatie van de behandeling bij kinderen van 6-11 jaar
blijkt dat vergelijkbare resultaten bij oudere kinderen mogelijk zijn.

Het Qigong Sensorische Therapie massageprogramma dat ontwikkeld werd door het QSTI op basis van eeuwenoude Oosterse praktijken, heeft met succes sinds 2003 al meer dan duizend kinderen behandeld in de Verenigde Staten. QST is een doorbraak in de behandeling van autisme:

  1. het is een behandeling die alle aspecten van het autisme weet te verbeteren – gedrags-, taal en zintuiglijke problemen en ook voor een grote vermindering van ouderstress zorgt.
  2. het is een behandeling met een constante doeltreffendheid voor kinderen met zowel ernstige, matige als milde autistische problemen. 
  3. het is een behandeling die effectief de sensorische handicap bij autisme vermindert.

In Nederland is er nog geen onderzoek gedaan. De eerste gezinnen aan wie wij de methode aanboden, laten hele positieve resultaten zien.

Met behulp van subsidie van verschillende fondsen (Zie pagina Stichting) kunnen wij in 2020 en 2021 deze methode aan 20 gezinnen aanbieden.