Activiteiten

In de buurthuizen Holendrecht en Gein houden wij een wekelijks gratis toegankelijk spreekuur voor jongeren met een beperking, en voor migrantengezinnen met een kind met een beperking die niet in aanmerking komen voor reguliere hulpverlening. Wij helpen met korte hulpvragen.

Ook denken we tijdens dit spreekuur mee met hulpverleners.

 

02-My-Village-60x80-50-300x239

 

Maandelijks organiseren wij daarnaast een informatiebijeenkomst in buurthuis Holendrecht, speciaal voor en migrantenouders van een kind met een beperking. Het uitwisselen van tips, ervaringen, en steun en gezelligheid staan hierbij centraal. Ook nodigen we elke maand een deskundige uit die informatie verstrekt over een onderwerp waar behoefte aan is.

Dit project werd vanaf 2015 mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds bja-cow.

 

bja-header

 

 

 

 

In 2018 gaan we meer activiteiten organiseren,  en zullen de activiteiten betaald worden door het stadsdeel Zuidoost. Eerst nog in de buurthuizen en per april 2018 in het nog op te richten Community Center van het Buurtziekenhuis in Gein.