Stichting

Stichting Hand in Hand begeleiding bestaat uit een onafhankelijk bestuur, 2 projectleiders en ervaringsdeskundige ouders & mantelzorgers. Stichting Hand in Hand begeleiding staat geregistreerd onder RSIN nummer 860152789 en KvK nummer 75124661. De stichting heeft een ANBI status. Het rekeningnummer is NL90TRIO0788788159.

Het postadres is: Ridderstraat 10 J, 2011 RS Haarlem.

De activiteiten vinden plaats in Amsterdam Zuidoost; in de buurthuizen, bibliotheken, buurtwerkkamers en op scholen.

Het bestuur bestaat uit: H. Heijboer (voorzitter), M.van Midde (secretaris) en M.Zijlstra (penningmeester). Zij ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Projectleiders zijn Claartje Berkhout en Mira Warmerdam. Zij gaan de activiteiten coördineren en uitvoeren. Het bestuur en ervaringsdeskundige ouders en mantelzorgers adviseren en zien toe op de uitvoer.

De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel: Het vergroten van de participatie, zelfredzaamheid en draagkracht van migrantenfamilies met een kind met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsachterstand in Amsterdam Zuid Oost.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. het aanbieden van gratis spreekuren die voor iedereen toegankelijk zijn (ook zonder verblijfsvergunning of zorgverzekering);
  2. bijeenkomsten en activiteiten voor ouders en mantelzorgers van een kind met een beperking, ontwikkelingsachterstand en/of chronische ziekte; en
  3. het betrekken van vrijwilligers en rolmodellen uit verschillende sociale gemeenschappen (zoals migrantenverenigingen, kerk, lokale tv en radio stations) bij onze activiteiten om zoveel mogelijk kennis en informatie te verspreiden en mensen te bereiken.

Voor 2020 en 2021 hebben wij met elkaar een plan gemaakt voor het samen creëren van een sterke, stabiele thuisbasis en een sociaal netwerk, voor alleenstaande migrantenmoeders met een kind met een beperking of chronische ziekte in Amsterdam Zuidoost. Dit gaan we doen door middel van verschillende activiteiten. Doel is dat de gezinnen, binnen een netwerk, daarna zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen. Ze weten waar ze heen kunnen met kleine hulpvragen en weten de lokale initiatieven te vinden. Er is een stabiele(re) thuis situatie. Er is minder escalatie van problemen en dus ook minder gedwongen hulpverlening nodig.

Op dit moment zijn we bezig met fondswerving voor de volgende activiteiten:

  1. Cursusgroepen voor ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte in een geïsoleerde of kwetsbare situatie. Deze cursus bevat onderwerpen die ouders goed kunnen gebruiken om zelfredzamer te worden op verschillende levensgebieden en toe geleid te worden naar de lokale voorzieningen en initiatieven. Daarnaast komen ze uit hun isolement en vormen ze buddyparen met andere ouders uit de groep.
  2. Ouder- peutergym in groepsverband voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/ of een beperking. Tijdens de gym wordt aandacht besteed aan de motorische-, taal-, en sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders leren oefeningen en liedjes die ze thuis kunnen herhalen en ze krijgen informatie over de (voor)school. De ouders krijgen toegang tot een beveiligd Youtube kanaal met liedjes en oefeningen voor thuis.
  3. Ouder- kind massage voor jonge kinderen met autisme, slechte hechting, vertraagde ontwikkeling en/ of prikkelverwerkingsproblemen. Dit bestaat uit een gezamenlijke groepsles en 5 individuele huisbezoeken om de massage aan te passen aan de beperking, behoeften en ontwikkelingsniveau van het kind. Ouders leren de massagemethode om thuis voor het slapen gaan toe te passen. Ouders krijgen ook hier toegang tot online lesmateriaal om thuis te oefenen. 1 keer per twee maanden komen we samen om observaties en vragen te delen en te bespreken.

 

Beleidsplan en Begroting;

beleidsplan 2019-2021 Stichting Hand in Hand

Begroting en Dekkingsplan project Samen Sterker