Ambulante begeleiding

De begeleiding kan in de thuissituatie plaatsvinden, maar ook op school, buurthuis of op een andere openbare locatie. Afhankelijk van de indicatie bieden wij meerdere uren begeleiding per week. Daarbij reserveren we de eerste vier weken voor kennismaking, observatie en het opstellen van een hulpverleningsplan.

Na 3 maanden volgt er een tussenevaluatie met gezin en verwijzer, waarna de doelen eventueel kunnen worden bijgesteld. We streven naar een intensief begeleidingstraject voor een periode van 6 maanden.

Na afloop krijgen ouders een knipkaart om nog een paar keer onze hulp in te kunnen roepen. Ook blijven ze welkom op bijeenkomsten, spreekuur en activiteiten.

 

tekening website

 

Indicaties voor aanmelding:

  • Ouders hebben moeite om hun beperkte of chronisch zieke kind in de ontwikkeling te stimuleren en goed af te stemmen op zijn of haar behoeften en mogelijke gedragsproblemen.
  • Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand.
  • Ouders hebben weinig kennis over de beperking of ziekte van hun kind en vinden het moeilijk om de adviezen van medici en andere hulpverleners toe te passen in de thuissituatie.
  • Ouders bevinden zich in een ge├»soleerde situatie, schamen zich en/of voelen zich overbelast door de beperking van hun kind.
  • Er is begeleiding nodig bij een belangrijk overgangsmoment; Een kind gaat naar huis na een ziekenhuisopname of behandeling, er is een overgang naar een andere school of observatieplek, er komt een nieuw broertje of zusje.

 

Ondersteuningsbehoefte:

  • Het leren van vaardigheden en het verbeteren van het functioneren voor 0-6 jarigen binnen het gezin.
  • Leren aansluiten op de behoeftes van het kind door de ouders en het vergroten van de stabiliteit, structuur en de veiligheid van de leefomgeving van het kind.

Wij helpen de ouders met het toepassen van medische adviezen in de thuissituatie en gaan met hen mee naar belangrijke afspraken. Wij helpen hen om adviezen van instanties en scholen te begrijpen als er sprake is van analfabetisme of een onvoldoende beheersing van het Nederlands (en het Engels). Dit doen onder andere door het visueel te maken of de adviezen samen te oefenen in de thuissituatie.

De hulpverleners van Hand in Hand houden tijdens de begeleiding contact met alle betrokkenen.