Over Hand in Hand

Hand in Hand biedt specialistische begeleiding aan jonge kinderen ( 0-6 jaar) met een verstandelijke of fysieke beperking en / of een chronische ziekte uit migrantengezinnen. Vaak is er bij het kind sprake van een ontwikkelingsachterstand.

Hand in Hand werkt in Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht en Diemen.

DSC_8861[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialisme

Hand in Hand is gespecialiseerd in interculturele hulpverlening en bezit veel (medische en pedagogische) kennis over de begeleiding aan kinderen met verschillende soorten beperkingen en chronische ziektes. In Amsterdam Zuid Oost heeft Hand in Hand een goede samenwerking met het AMC, VTO Vroeghulp, Ouder en Kind teams, Samen Doen, MOC ‘t Kabouterhuis en Markant. Een directe artsverwijzing is mogelijk.

Dankzij onze brede kennis, ervaring en goeie contacten met de samenwerkingspartners kunnen wij de, vaak geïsoleerde, migranten gezinnen met een kind met een beperking of ernstige chronische ziekte goed ondersteunen. Wij zijn in staat om snel de gezinssituatie en hulpbehoefte te analyseren en daardoor goed aan te sluiten op de hulpvraag van het gezin.

 

Hand in Hand streeft er met het gezin naar dat:

  • De ouder(s) een warme, fijne, veilige band kunnen opbouwen met hun kind en weten aan te sluiten op zijn of haar mogelijkheden en behoeftes.
  • De ouder(s) zich gesteund voelen door hun omgeving en hun draagkracht wordt vergroot.
  • Het kind gestimuleerd wordt in de ontwikkeling, geen overvraging maar ook geen ondervraging.
  • Er veel aandacht is voor communicatie tussen ouder en kind, en voor de communicatie tussen de ouder(s) en de school.
  • We helpen bij aanpassingen van de leefstijl, bijvoorbeeld bij het opvolgen van leefstijladviezen van medici en het aanpassen van het dag- en nachtritme.

 

De ondersteuning van Hand in Hand is zowel oplossingsgericht als preventief. Door de ouder te helpen goed aan te sluiten op de mogelijkheden en de beperkingen van het kind, voelt het kind zich veiliger en kan het zich beter ontwikkelingen.

Voor meer informatie; zie de pagina’s methodiek en ambulante begeleiding.

 

Bijeenkomsten, spreekuur en nieuwe activiteiten in 2018

Naast de ambulante gezinsondersteuning biedt Hand in Hand maandelijkse groepsbijeenkomsten aan voor  migrantenmoeders met een kind met een beperking, en een spreekuur voor ongedocumenteerden en onverzekerden. Bij deze bijeenkomsten informeren we over ontwikkelingen in de zorg en lokale voorzieningen. Ook is er veel ruimte voor het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips. Door de bijeenkomsten komen de deelnemers uit hun isolement (er zijn al vriendschappen ontstaan!) en worden ze zelfstandiger. De deelnemers zorgen er ook voor dat de informatie binnen hun netwerk verspreid wordt. In 2018 gaat ons aanbod uitgebreid worden met wekelijkse activiteiten.

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Claartje en Mira zijn beiden aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. We werken met zorgmail en met het beveiligde cliëntvolgsysteem Zorgadmin van Prosoftware.